Inre fond

En del av allas månadshyra betalas automatiskt in till en inre fond hos HSB. Denna inre fond är menad som en buffert inför de tillfällen då en medlem behöver renovera eller reparera delar av sina lägenheter
Summan som finns tillgänglig för varje lägenhet är utskriven i den månatliga hyreavin. För att ta ut dessa pengar behöver man bara skriva ut följande blankett, fylla i den och lämna på expeditionen bakom Harald Hjärnesgatan 13.