NABO

För att bättre kunna hantera möjliga konflikter eller andra sociala problem inom föreningen så har styrelsen beslutat att inhandla en tjänst som HSB erbjuder, kallad NABO.

NABO är en tjänst där utbildade HSB anställda kan hjälpa till med att bland annat:

  • Konflikthantering mellan medlemmar
  • Kontakter (samtal och besök) med medlemmar
  • Föreslå och förmedla service i hemmet
  • Kontakter med sjukvård
  • Kontakter med socialtjänst och övriga myndigheter
  • Föreslå åtgärder och förmedla hjälp vid störningsärenden
  • Föreslå åtgärder och förmedla hjälp vid avgiftsrestantier

Ring 010-4422000 och be att få prata med en handläggare vid NABO under följande tider:

  • Måndag 8-18, tisdag-torsdag 8-17 och fredag 8-15 under perioden 1/9 till 15/5 och måndag-torsdag 8-16 och fredag 8-15 under perioden 16/5 till 31/8.

Styrelsens representant mot NABO är David Surac och han kommer att vara involverad när NABO behöver interagera med styrelsen kring olika frågor.

Observera att NABO inte är en ersättare till den ordinarie störningsjouren. Om man akut vill sätta stopp för störningar fortsätt att kontakta Securitas. NABOs roll är att arbeta långsiktigt med att lösa eventuella problem mellan medlemmar.