Renovering

Vid renoveringar av lägenheter inom föreningen så gäller:

Kök

Om fläkten byts ut i köket så måste vissa regler följas, eftersom ventilationen i lägenheten beror på utluftsventilerna i köket och badrummet. Ni får enbart byta till en passiv spiskåpa utan motor eftersom dessa har ett inställbart grundflöde.

Om något med spiskåpan eller fläkten ändras i lägenheten anmäl detta till expeditionen.

Avloppsrör får ej flyttas eller ändras på något sätt utan tillåtelse från föreningen.

Badrum

Ytskiktet i ett badrum håller vanligtvis i 20-30 år och måste därefter bytas ut för att undvika möjliga fuktskador. Kostnaderna för detta står vanligtvis medlemmarna för individuellt.

Undantagen för detta är vid stamrenoveringar, då ytskikten skadas på grund av arbetet som måste göras på byggnadens gemensamma avloppsledningar. Då kan föreningen bekosta ett nytt ytskiktom så beslutas

 

Balkong

Balkonger får inte ändras strukturellt utan godkännande från föreningen. Inga hål får heller borras i fastigheternas fasad, då fukt kan tränga in i fastigheten.

 

Ladda hem blanketten “renoveringsansökan” här.