Årsstämma 2024

Välkommen till föreningens årsstämma måndag den 6:e maj kl 18:00.
Plats: Föreningslokalen på Godemansgatan 9 (källarlokal på norra gavel).

Glöm inte att anmäla dig/er. Antingen genom att fylla i lappen som sitter i årsredovisningen och lämna i brevlådan på expeditionen, eller maila till styrelsen. Det bjuds på lättare fika.

Det går även bra att dyka upp oanmäld, men då kan du bli utan fika. Välkommen!

Info från styrelsen december 2023

Ekonomi

Gällande budget 2024 i samråd med HSB:s ekonom så kommer avgiften att höjas med 4%. Föregående år höjdes avgiften med 12% på grund av det osäkra världsläget och planerat underhåll. Detta gjordes för att täcka stigande räntekostnader, nödvändiga omstruktureringar av lån samt inflationen.

Då elpriserna varit lägre än förväntat utfall i budgeten för 2023 och tillsammans med den högre höjningen förra året, så står vi idag bra till ekonomiskt och det möjliggör en mer måttlig höjning på 4%. Detta skiljer sig från prognosen som ekonomen hade förra året; att vi i år även hade behövt höja med 10% för att behålla en god ekonomi . 

Vi har även fått positiv feedback från vår ekonom gällande föreningens förbättrade ekonomi de senaste åren.

Uppdatering om vindsprojektet

I dagsläget inväntar vi beslut gällande överklagan som ligger hos Svea hovrätt. 

Gällande vindsprojektet och processen hos Hyresnämnden fick föreningen ett avslag av nämnden i juli 2023. Avslaget grundades i att styrelsen inte visat tillräckligt väl kring den ekonomiska vinsten och behovet för föreningen att få igenom vindsprojektet. På grund av detta har nu en överklagan skickats in (11 augusti 2023) där styrelsen på detaljnivå visat föreningens ekonomi, samt de underhållsprojekt som föreningen är tvungna att göra i närtid. 

Vad styrelsen även gjort är att tillsammans med entreprenören SBT tittat på lösningar för källarförråd och föreningen har kommit överens med SBT om att de kommer tillhandahålla nya källarförråd (på ca. 5 kvm) som också är säkrare än de nuvarande. Detta sker för alla medlemmar vid förlust av vindsförråd, utan kostnad för föreningen. Föreningen inväntar nu svar gällande överklagan.

Kommande underhållsprojekt

Föreningen har två underhållsprojekt som måste utföras i närtid. Det ena projektet är omläggning av tak på samtliga byggnader, vilket kommer ske i samband med vindprojektet.  Det andra projektet är dränering.

Dränering etapp 2
I denna etapp kommer resterande hus, bortsett från Godemansgatan 9, att ingå. Styrelsen arbetar med att sammanställa handlingar för offert från entreprenörer. Styrelsen hoppas på byggstart för dränering så snart som möjligt. Gällande utemiljön har föreningen tagit hjälp av en sakkunnig medlem i föreningen som själv tog kontakt med synpunkter.

Andrahandsupplåtelse

Kort påminnelse gällande ansökningar om andrahandsupplåtelse. Flertalet av dem har varit inkompletta då ingen hyresgäst har funnits med i ansökan. Medlemmar som har skickat in en sådan ansökan har inte fått den godkänd då styrelsen inte godkänner några andrahandsupplåtelser utan bestämd hyresgäst. Är ni osäkra på om ni får igenom er ansökan eller ej så kan ni alltid kontakta styrelsen och fråga innan ni skickar in er ansökan.

Gästparkering

Som bekant tas det sedan en tid tillbaka ut en avgift för parkering på våra gästparkeringar. Det krävs även att ni visar upp ett parkeringskort (VP-kort). Kontakta förtroendemannen om du inte har något parkeringskort men vill ha ett. Kom ihåg att det är din skyldighet att lämna tillbaka kortet om du flyttar. Det går bra att lägga det i brevinkastet på expeditionen.

Övrigt

För att förbättra gemenskapen i föreningen så söker vi en eller fler personer som kan tänka sig att anordna någon typ av föreningsaktivitet under 2024. Känner du dig träffad eller att tänker dig/er passar perfekt för detta så hör gärna av er till oss!

Vänliga hälsningar, Styrelse

Extrastämma för proposition

Här nedan kan du se ritningar för den proposition som kommer att presenteras på kommande extrastämma som äger rum söndag 2 juli kl 17:00. Plats är parkytan vid Harald Hjärnesgatan.
Länk till ritning

Årsstämma 2023

Årets stämma infaller onsdagen 3:e maj kl. 18:00 och kommer som vanligt att vara i föreningslokalen vid Godemansgatan 9 (norrliggande gavel).
Kallelse kommer senare (den kommer tillsammans med årsredovisningen).

Uppdatering; vindslägenheter

Hej!

I helgen har styrelsen delar ut samtyckesblanketter och följebrev gällande vindsprojektet i samtliga lägenheters brevinkast.

Samtliga lägenhetsinnehavare har fått varsin samtyckesblankett. Det gäller både er som äger varsin del av lägenheten och bor tillsammans lägenheten men även de som står som delägare av lägenheten, exempelvis föräldrar och inte bor i lägenheten.

Vi har dock även postat ut samma information och samtyckesblankett till de medlemmar som inte är skrivna på lägenhetens adress, enligt de adresser som finns i HSB:a register.

Återkom om ni bor på annan adress och inte har fått till er brevet inom rimlig tid.

Skulle det vara några problem har vi även möjlighet att maila ut uppgifterna, återkom få gärna med er mailadress.

Återkom även gärna om ni har några övriga frågor via vår mail; info (a) hsbkvillebacken.se.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Info från styrelsen november 2022

Avgiftshöjning

Utifrån den rådande situationen och det osäkra ekonomiska läget i samhället kommer föreningen att höja sina avgifter vid årsskiftet. Avgiften kommer att höjas med 12%. Det utifrån att energikostnader och driftskostnader har gått upp kraftigt men även då räntekostnader på lån ökat markant. Föreningen har under hösten fått omförhandla två lån och redan där ses en flerdubbling av räntan. För att föreningen skall kunna behålla en god ekonomi och för att vi skall kunna öka vårt sparande, som är ännu viktigare i tider som dessa, behöver vi därför göra en höjning av våra avgifter. Styrelsen arbetar med att försöka minska behovet av avgiftshöjningar i framtiden, där vindsprojektet, se senare i nyhetsbrevet, är det största projektet för att förbättra förutsättningarna för att föreningen skall ha en god ekonomi. En höjning för bredband, tv och telefoni från Tele2/Comhem kommer också att göras från att idag kosta 80 kr i månaden till att efter årsskiftet kosta 140 kr per månad. Detta är för att täcka de faktiska kostnaderna som föreningen har i det avtal som finns med Tele2/Comhem. Tidigare betalade vi medlemmar mindre än den faktiska kostnaden för föreningen.

Vi förstår att detta innebär ekonomiska påfrestningar för alla oss medlemmar men vi hoppas att det inte kommer som en chock utifrån läget i samhället. Har ni några frågor är det bara att kontakta styrelsen; info@hsbkvillebacken.se. 

Gästparkering

Gästparkeringen är öppen igen och P-bolaget har äntligen påbörjat arbetet med att sätta upp avgiftsskyltarna. Förutom avgift så måste ni även använda gästparkeringskortet (VP-kortet.) Om avgift inte betalas eller om VP-kort inte ligger synligt i framrutan så riskerar man parkeringsböter. Kontakta förtroendemannen om du inte har något parkeringskort men vill ha ett. Kom ihåg att det är din skyldighet att lämna tillbaka kortet om du flyttar. Det går bra att lägga det i brevinkastet på expeditionen.

Uppdatering om vindsprojektet

Som de flesta är bekanta med har föreningen vid två stämmor med stor majoritet röstat igenom att sälja råvindarna för byggnation av nya lägenheter. Vid försäljning av råvindarna får föreningen in en större klumpsumma och när lägenheterna är färdigställda kommer föreningen även få in avgifter för dessa lägenheter. Det innebär alltså både en stor intäkt för föreningen kortsiktigt men även ett stort tillskott i avgiftsintäkter varje månad.

Vi skrev i föregående nyhetsbrev att då alla inte närvarade under dessa två stämmor och för att säkerställa att allt går rätt till så kommer en samtyckesblankett delas ut till alla lägenhetsinnehavare. I denna blankett väljer ni om ni samtycker till att bli av med era vindsförråd för att föreningen ska kunna få fler lägenheter och därmed bättre intäkter. Därefter kontaktas Hyres- och arrendenämnden som kommer att pröva ärendet och fatta beslut i frågan. Om du ej samtycker eller av någon anledning väljer att inte skriva på blir du automatiskt kallad som motpart mot föreningen i domstol.Styrelsen avser att dela ut samtyckesblanketterna samt mer detaljerad information kring processen under december månad.

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen

Föreningsstämma 2022

Välkommen till föreningens årsstämma onsdagen den 4:e maj.
Plats: Föreningslokalen på Godemansgatan 9 (källarlokal på gavel).

Glöm inte att anmäla dig/er. Antingen genom att fylla i lappen som sitter i årsredovisningen och lämna i brevlådan på expeditionen, eller maila till styrelsen. Det bjuds på lättare fika.
Klicka här för att se årsredovisningen digitalt.

Välkomna!

Informationsbrev från styrelsen mars 2022

Styrelseledamot

Intresserad av sitta i styrelsen i din förening?

I maj är det årsstämma och då kommer föreningen behöva nya ledamöter och suppleanter som väljs av stämman. I år har 4 st ledamöter valt att inte fortsätta så därför har valberedningen påbörjat ett arbete om att hitta nya kandidater till styrelsen.

Är det något som du är intresserad av eller har några frågor så tveka inte att höra av dig till Curt Solskär och Ann Britt Jareborg i valberedningen .

Det går också bra att mejla sitt intresse eller frågor till: info@hsbkvillebacken.se

Curt Solskär, 076-77 53 505

Ann Britt Jareborg, 0706-85 40 21

Dräneringsprojektet

I början på februari hade vi slutbesiktning av dräneringsetappen för Gullrisgatan 4 och Harald Hjärnesgatan 18. Som ni säkert har sett saknas det planteringar och gräsytor och detta kommer utföras i vår när det är varmare ute. Likaså kommer linjemålningen på parkeringarna göras när vädret är bättre. 

Entreprenören, VMA har fram till maj på sig att åtgärda punkterna som stod i besiktningsprotokollet, så som byte till korrekt armatur utanför entréer och målning av de putsade ytorna på sockeln. 

Styrelsen ihop med VMA har tagit fram förslag på hur de kommande husens ytor ska se ut och förhoppningsvis kan vi komma till kontraktsskrivning och start under våren/sommaren för Harald Hjärnesgatan 13 och 14 samt Rudenschöld. Vi meddelar mer när vi vet mer hur planeringen kring nästkommande etapp/etapper ser ut.

Vindslägenheter

På den extra årsstämman den 2 december 2021 röstade stämman för att bygga om råvindarna till lägenheter. Detta innebär att vår entreprenör SBT 

(Skärgårdens Byggteknik) under våren kommer att ansöka om bygglov för vindsbyggnation av föreningens 7 hus. Tyvärr kan vi inte säga när i tiden projektet startar eller med vilket hus då detta påverkas av Stadsbyggnadskontorets beslut. Husen kommer byggas i tur och ordning allt eftersom byggloven godkänns.

Vindslägenheterna kommer maximalt att vara 35 kvadratmeter stora, enbart 1:or. De nya lägenheterna kommer få helt egna vatten- och ventilationssystem och kommer inte att påverka våra befintliga system.

Till alla lägenheter hör i dag ett förråd i källaren och ett på vinden. Förrådet på vinden kommer att tas bort i samband med att råvindarna byggs om och innan detta sker kommer ytorna i källaren ses över och om det är tekniskt och ekonomiskt gångbart göras om så att alla får ett bättre och säkrare förråd.

Vi har fått flera frågor om det finns möjlighet att göra om sin lägenhet till en etagelägenhet i samband med byggnationen och det kommer det att göra. Ytan ovanför din lägenhet köper du av SBT som färdigställer den till minst nivån för en godkänd slutbesiktning. Det kommer därför inte vara möjligt att köpa råvinden för att själv renovera ytan. Avgiften för den tillkommande ytan är ännu inte bestämd. Om du är intresserad av detta ber vi dig kontakta SBT. 

Kontaktuppgifter till SBT:
Robert Carlsson
Telefon: 0736-554209
E-post: robert.c@sbt.se

https://sbt.se/

Avtalet med SBT innebär att de köper våra vindar och säljer i sin tur lägenheterna och de nya ägarna blir en del av vår föreningen. Om alla hus får godkända bygglov innebär detta flera miljoner kronor till föreningen. Dessutom kommer föreningen få avgiftsintäkter av de nya medlemmarna vilket motsvarar ca 1,5 miljoner per år. 

Tillskottet på förhoppningsvis ca 6 miljoner planerar föreningen att renovera taken för i samband med vindslägenheterna samt förbättra våra källarmiljöer men exempelvis nya förråd. Mer information kommer när vi vet mer om hur bygglovsansökan går.

Har du frågor om projektet är ni välkomna att kontakta styrelsen eller SBT.

Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på hemsidan eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet. En administrativ avgift på 10% av ett prisbasbelopp kommer att tas ut. 

Badrumsrenovering

Vi vill återigen påminna alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att detta måste ni göra. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det  konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta. I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum. 

Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoverings- ansökan”. Blanketten finns på vår hemsida www.hsbkvillebacken.se under Förening/ Renovering eller kontakta vår förtroendeman. Kontaktuppgifter finns i trapphusen.

Tänk på att!

I samband med din renoveringen ska rivnings- massorna forslas bort samma dag som rivningen sker och får inte stå på föreningens gångbanor och gräsmattor över en längre tid. Inte heller i gemensamma trapphus eller vinds- och källarutrymmen.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Vänliga hälsningar, styrelsen

Information från styrelsen, November 2021

Entrédörrar samt källardörrar

Vi har haft en del inbrottsförsök på olika dörrar i föreningen samt flera inbrott i området och uppmanar därför alla medlemmar att tänka på att alltid stänga ytterdörren i ditt trapphus och även kontrollera att den går i lås. Det är en mörk årstid så felanmäl till fastighetsskötaren om ni ser trasig belysning eller skador på dörrar så det kan åtgärdas snarast. 

Avgiftshöjning

Det kommer att bli en höjning på 1,5 % samt en höjning med 25 kr för parkeringsplats och 50 kr för garageplats.

Alltså inte en höjning på 3% som aviserades i förra årets informationsbrev.

Inre Fond

Sedan några år har föreningen tagit bort inre fond men det finns många medlemmar som fortfarande inte gjort något uttag, fonden var för hemmets egna renoveringsbehov men är nu förlegad och därmed avslutad, du som medlem hittar ditt aktuella saldo på din avgiftsavi  och önskar ni att göra ett uttag finns blanketter på expeditionen eller via hemsidan under fliken Föreningen.

Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på hemsidan eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet. En administrativ avgift på 10% av ett prisbasbelopp kommer att tas ut. 

Badrumsrenovering

Vi vill återigen påminna alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att detta måste ni göra. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det  konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta. I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum. 

Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoverings- ansökan”. Blanketten finns på vår hemsida www.hsbkvillebacken.se under Förening/ Renovering eller hämta blanketten på expeditionen på onsdagar mellan 18-19. 

Tänk på att!

I samband med renoveringen ska rivnings- massorna forslas bort samma dag som rivningen sker och får inte stå på föreningens gångbanor och gräsmattor över en längre tid. Inte heller i gemensamma trapphus eller vinds och källarutrymmen.