Nyheter

2017-02-27: Kallelse till extra föreningsstämma den 2/3. Vi ses kl 19:00 i samlingslokalen på Godemansgatan 9. Anmäl dig genom att lämna in svarslappen som du har fått hem.

2016-03-22: Lördagen den 14:e maj klockan 10:00 så anordnas den årliga städdagen. För mer information så ladda ned följande informationsblad som även kommer att sättas upp i alla trappupgångar.

2015-06-22: För att få bukt med det återkommande problemet med utomstående personer som regelbundet parkerar på föreningens gästparkering så har föreningen slutit ett avtal med en firma som genomför parkeringskontroller. För att en gäst ska kunna stå på gästparkeringen utan att få en p-bot, så måste ett parkeringstillstånd läggas synligt på instrumentbrädan. Detta parkeringstillstånd kan hämtas ut på expeditionen under ordinarie tider.