Container till Godemansgatan

Fredagen 11/10 kommer det att ställas upp en container på Godemansgatan 9. Ett utmärkt tillfälle att rensa ur förråd och allmänna utrymmen. Containern kommer stå över hela helgen.