Info från styrelsen november 2022

Avgiftshöjning

Utifrån den rådande situationen och det osäkra ekonomiska läget i samhället kommer föreningen att höja sina avgifter vid årsskiftet. Avgiften kommer att höjas med 12%. Det utifrån att energikostnader och driftskostnader har gått upp kraftigt men även då räntekostnader på lån ökat markant. Föreningen har under hösten fått omförhandla två lån och redan där ses en flerdubbling av räntan. För att föreningen skall kunna behålla en god ekonomi och för att vi skall kunna öka vårt sparande, som är ännu viktigare i tider som dessa, behöver vi därför göra en höjning av våra avgifter. Styrelsen arbetar med att försöka minska behovet av avgiftshöjningar i framtiden, där vindsprojektet, se senare i nyhetsbrevet, är det största projektet för att förbättra förutsättningarna för att föreningen skall ha en god ekonomi. En höjning för bredband, tv och telefoni från Tele2/Comhem kommer också att göras från att idag kosta 80 kr i månaden till att efter årsskiftet kosta 140 kr per månad. Detta är för att täcka de faktiska kostnaderna som föreningen har i det avtal som finns med Tele2/Comhem. Tidigare betalade vi medlemmar mindre än den faktiska kostnaden för föreningen.

Vi förstår att detta innebär ekonomiska påfrestningar för alla oss medlemmar men vi hoppas att det inte kommer som en chock utifrån läget i samhället. Har ni några frågor är det bara att kontakta styrelsen; info@hsbkvillebacken.se. 

Gästparkering

Gästparkeringen är öppen igen och P-bolaget har äntligen påbörjat arbetet med att sätta upp avgiftsskyltarna. Förutom avgift så måste ni även använda gästparkeringskortet (VP-kortet.) Om avgift inte betalas eller om VP-kort inte ligger synligt i framrutan så riskerar man parkeringsböter. Kontakta förtroendemannen om du inte har något parkeringskort men vill ha ett. Kom ihåg att det är din skyldighet att lämna tillbaka kortet om du flyttar. Det går bra att lägga det i brevinkastet på expeditionen.

Uppdatering om vindsprojektet

Som de flesta är bekanta med har föreningen vid två stämmor med stor majoritet röstat igenom att sälja råvindarna för byggnation av nya lägenheter. Vid försäljning av råvindarna får föreningen in en större klumpsumma och när lägenheterna är färdigställda kommer föreningen även få in avgifter för dessa lägenheter. Det innebär alltså både en stor intäkt för föreningen kortsiktigt men även ett stort tillskott i avgiftsintäkter varje månad.

Vi skrev i föregående nyhetsbrev att då alla inte närvarade under dessa två stämmor och för att säkerställa att allt går rätt till så kommer en samtyckesblankett delas ut till alla lägenhetsinnehavare. I denna blankett väljer ni om ni samtycker till att bli av med era vindsförråd för att föreningen ska kunna få fler lägenheter och därmed bättre intäkter. Därefter kontaktas Hyres- och arrendenämnden som kommer att pröva ärendet och fatta beslut i frågan. Om du ej samtycker eller av någon anledning väljer att inte skriva på blir du automatiskt kallad som motpart mot föreningen i domstol.Styrelsen avser att dela ut samtyckesblanketterna samt mer detaljerad information kring processen under december månad.

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *