Försäkring

Föreningen är fullt försäkrad via moderna försäkringar. Denna försäkring inkluderar dock INTE ett tillägg för medlemmarnas ytskikt m.m. så alla medlemmar bör för sin egen skulle ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. Annars måste medlemmen själv stå för alla kostnader på de inre ytskikten om en olycka är framme.