Inre fond

Inre fond har avvecklats. Skulle det finnas pengar innestående, så ser du det på HSB:s portal, eller på månadsavin.
Skulle det finnas pengar kvar så behöver man bara skriva ut följande blankett, fylla i den och lämna på expeditionen bakom Harald Hjärnesgatan 13 för att få dessa utbetalda.