Vanliga frågor (FAQ)

Uppdaterad: 2024-05-30

X har gått sönder / X har slutat fungera.
Läs först stadgarna om det är medlem eller förening som har ansvaret. Kontakta gärna fastighetsskötarna på Novo. Ligger ansvaret på medlem, så kommer denna att debiteras.

Planerade renoveringar och underhållsarbeten?
Vi arbetar enligt vår underhållsplan. Just nu är tre projekt igång samtidigt:

  1. 1. Dränering av hus. Tre hus är avklarade. Snart drar nästa etapp igång som innefattar Harald Hjärnesgatan 13, 14 samt Rudenschöldsgatan 15.
  2. Takomläggning, som snart är slutförd.
  3. Vindslägenheter. Startat i Harald Hjärnesgatan 14.

Håll koll i nyhetsbrev för kommande projekt.

Hyra ut i andrahand.
Då alla äger en andel i föreningen så strävad styrelsen efter att ha så många aktiva medlemmar som möjligt. Andrahandsuthyrning tillåts i regel upp till ett år. Blankett finns på hemsidan och ska skickas in till styrelsen i god tid innan den tänkta uthyrningen. Det tillkommer en avgift för detta som läggs på månadsavin. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år.

Planerade avgiftshöjningar?
2024 höjs avgiften med 4%. För 2025 finns inget beslut.

Vad ingår i Tele2-avtalet?
Basutbud för TV och 100-mbit bredband. Kontakta dem om du har någon fråga kring TV/bredband. Det går att höja bandbredden mot en rabatterad kostnad, tack vare grupprabatt i föreningen.

Vad finns det för parkeringar?
+50 P-platser, 15 garageplatser samt 3 MC-parkeringar (i garage).

Är det separat kö till parkeringarna?
Ja, det är separat kö både till plats och garage. Man skriver upp sig genom att kontakta vår förtroendeman. Kontaktuppgifter finns i din trappuppgång.

Hur lång är kötiden till parkering?
Är det kö, så brukar den vara några månader. Garage har längre kötid.

kostnad för parkeringarna?
250:-/mån för P-plats, 550:-/mån för garage, 120:-/mån för MC-plats.

När stamrenoverades fastigheterna?
1987

Var finns stadgarna?
På hemsidan under menyn “Föreningen” / stadgar, eller klicka här.