Vanliga frågor (FAQ)

Uppdaterad: 2021-09-05

X har gått sönder / X har slutat fungera.
Läs först stadgarna om det medlem eller förening som har ansvaret. Kontakta gärna fastighetsskötarna på Novo. Ligger felet på medlem, så kommer denna att debiteras.

Planerade renoveringar och underhållsarbeten?
Vi arbetar enligt vår underhållsplan. Just nu pågår dränering av hus. Ett hus är avklarat och två andra är pågående just nu. Håll koll i nyhetsbrev för kommande projekt.

Hyra ut i andrahand.
Då alla äger en andel i föreningen så strävad styrelsen efter att ha så många aktiva medlemmar som möjligt. Andrahandsuthyrning tillåts i regel upp till ett år. Blankett finns på hemsidan och ska skickas in till styrelsen i god tid innan den tänkta uthyrningen. Det tillkommer en avgift för detta som läggs på månadsavin.

Planerade avgiftshöjningar?
2021 höjs avgiften med 4%.

Vad ingår i Tele2-avtalet?
Basutbud för TV och 100-mbit bredband.

Vad finns det för parkeringar?
49 P-platser, 15 garageplatser samt 3 MC-parkeringar (i garage).

Är det separat kö till parkeringarna?
Ja, det är separat kö både till plats och garage. Man skriver upp sig genom att kontakta styrelsen antingen via mail, telefon eller besök i expeditionen.

Hur lång är kötiden till parkering?
Är det kö, så brukar den vara några månader. Garage har längre kötid. Besök expeditionen för mer info.

kostnad för parkeringarna?
225:-/mån för P-plats, 550:-/mån för garage, 120:-/mån för MC-plats.

När stamrenoverades fastigheterna?
1987

Var finns stadgarna?
På hemsidan under menyn “Föreningen” / stadgar, eller klicka här.