Lokal att hyra

I norra gaveln på Godemansgatan 9 finns en gemensam lokal som dels används för föreningens årsmöten och styrelsen regelbundna sammankomster, men den kan även hyras för födelsedagar eller andra sammankomster.

Lokalen innehåller ett enkelt kök, toalett, bord och stolar och man får enkelt plats med fler än ett dussin besökare.
För att hyra lokalen kontakta vår förtroendeman.