Störning

För störningsjour så ring Securitas på telefonnummer 031-801450

(Om Securitas kan konstatera ljudstörningen debiteras den störande, om ljudstörning inte kan konstateras debiteras inringaren)