Styrelsemöten

Styrelsen har möten vanligtvis varje månad, där praktiska ärenden såsom överlåtelser av lägenheter med mera tas upp. Om du som medlem har något du tycker styrelsen bör veta eller diskutera så vänligen kontakta expeditionen.
En gång om året så anordnas ett årsmöte där medlemmarna kan granska föreningens ekonomi och nya medlemmar kan väljas in till styrelsen. Datumet för mötet skickas ut till alla medlemmar i god tid innan mötet.