Styrelsen

Styrelsen
Marcus Carlsson Ordförande
Mikael Finnström Vice Ordförande Gullrisgatan 5D
Christoffer Bäckvall Sekreterare Rudenschöldsgatan 15D
Jessica Zelinotti Ledamot Godemansgatan 9C
Kristoffer Lövgren Ledamot Harald hjärnesgatan 13B
Anna Jörhov Ledamot Harald hjärnesgatan 14B
Jeanette Klavborn Ledamot för HSB Göteborg
Ellinor Brattström Suppleant Godemansgatan 9C
Mattias Nilsson Suppleant Harald hjärnesgatan 13B
Revisorer
Anders Andersson Revisor Godemansgatan 9C
Valberedning
Ingvar Härling
Jan Ericsson