Sophantering

Hanteringen av sopor i föreningens soprum är något som alla medlemmar måste sköta korrekt för att hålla soprummen fräscha och hålla nere kostnaderna för sophämtning. Följande sopor får slängas i soprummen i de dedikerade kärlen:

  • Kompost
  • Tidningar
  • Wellpapp och pappersförpackningar
  • Färgat glas
  • Plastförpackningar
  • Blandade hushållssopor (brännbart)

Matrester och annat komposterbart material får inte slängas i de blandade hushållssoporna. Hämtningen av komposterbart material är gratis för föreningen, eftersom det används för att skapa biogas till stadens bussar. Om komposten däremot slängs bland hushållssoporna så måste föreningen betala mer för sophämtningen, vilket i längden leder till högre avgift för de boende.

I tidningskärlen så får inte papp eller wellpapp slängas. Dessa bör slängas i sina dedikerade kärl, om det finns i soprummet, eller tas till närmaste återvinningsstation. Glas, metall, plast, batterier med mera bör också tas till närmaste återvinningsstation.

Grovsopor (möbler etc.) eller miljöfarligt avfall får inte ställas in i soprummen utan ska köras till närmaste miljöstation. Finns inte möjlighet till detta så spara avfallet i (inte utanför!) ert förråd fram till den årliga städdagen, då föreningen hyr in en container för grovsopor. Datum för städdagen skickas ut till alla boende i god tid.

När det gäller miljöfarligt avfall (färg, kemikalier, lysrör) och mindre elektronik så tillhandahåller kommunen en tjänst kallad “farligt-avfall-bilen” där en särskild avfallsbil besöker olika delar av kommunen under året och alla innevånare kan lämna faarligt avfall utan att behöva åka till en miljöstation.