Felanmälan

För att göra en felanmälan så kontakta våran fastighetsskötare Novo Fastighet.
Maila till novofastighet (a) gmail.com. Eller ring. Telefonnummer hittar du i din trappuppgång.

Det är inte säkert att felet som anmäls är något som föreningen bekostar eller att fastighetsskötarna tar sig an det. Vänligen se föreningens stadgar för att se vad som räknas som föreningens och medlemmens underhållsansvar.

För störningsjour eller akuta ärenden så ring Securitas på telefonnummer 031-801450
(Om Securitas kan konstatera ljudstörningen debiteras den störande, om ljudstörning inte kan konstateras debiteras inringaren)