Parabol

Policy för parabol HSB Brf Kvillebäcken beslutat på styrelsemöte 2012-09-04

  • Ingen åverkan får göras på fastigheten
  • Om balkong finns rekommenderas det att sätta parabolen där
  • Föreningen sätter inte upp och tar inget ansvar för medlemmarnas paraboler

Tillåtelse ges att på ett yrkesmässigt sätt montera en parabol per hus på skorsten.
En utsedd person – ej föreningen – skall vara ansvarig och kontaktperson för parabolen.
Ansvarig person får koppla på fler medlemmar på parabolen. All kontakt och ekonomiska frågor går via den ansvarige.
Vid avflyttning får den ansvarige antingen ta med sig parabolen och återställa fastigheten till ursprungligt skick alternativt överflytta hela ansvaret på parabolen till en annan medlem.
Vid eventuell skada på fastigheten skall föreningen ersättas av ansvarig parabolägare.
Denna policy skall undertecknas av föreningens ordförande och ansvarig parabolägare före montering sker och skall finnas i två exemplar varav föreningens exemplar förvaras i föreningslokalen.