Renovering

Vid renoveringar av lägenheter inom föreningen så gäller:

Kök

Om fläkten byts ut i köket så måste vissa regler följas, eftersom ventilationen i lägenheten beror på utluftsventilerna i köket och badrummet. Det allra bästa är en passiv spiskåpa utan motor, eftersom dessa har ett inställbart grundflöde.

Om en kolfilterfläkt med motor används så ska dessa inte kopplas in direkt på ventilationssystemet, eftersom dessa inte har ett inställbart grundflöde och det höga lufttrycket från motorerna kan tvinga in matos in i hos grannarna. Ventilationsröret ska då istället kopplas till ett frånluftsdon separerat från själva fläkten då detta kan ställas in till rätt grundflöde.

Ett tredje alternativ är en alliancefläkt, som har en hjälpmotor samt ett speciellt spjäll som kan ställas in för ett korrekt grundflöde.

Om något med spiskåpan eller fläkten ändras i lägenheten anmäl detta till expeditionen, eftersom fläkten behöver ställas in till rätt grundflöde.

Avloppsrör får ej flyttas eller ändras på något sätt utan tillåtelse från föreningen.

Badrum

Ytskiktet i ett badrum håller vanligtvis i 20-30 år och måste därefter bytas ut för att undvika möjliga fuktskador. Kostnaderna för detta står vanligtvis medlemmarna för individuellt.

Undantagen för detta är vid stamrenoveringar, då ytskikten skadas på grund av arbetet som måste göras på byggnadens gemensamma avloppsledningar. Då kan föreningen bekosta ett nytt ytskiktom så beslutas

 

Balkong

Balkonger får inte ändras strukturellt utan godkännande från föreningen. Inga hål får heller borras i fastigheternas fasad, då fukt kan tränga in i fastigheten.

 

Ladda hem blanketten “renoveringsansökan” här.