Trivselregler

För allas trivsel vill vi be Dig att ta hänsyn till dina grannar. Tala om för dina grannar eller sätt upp en lapp i trappuppgången då du tänkt renovera eller planerar en fest eller några andra trevligheter, för ökad förståelse.

  • Ljud/ Oljud
    Som i många gamla hus är det lyhört, framförallt mellan lägenheterna. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.
  • Det är inte tillåtet att röka inomhus i våra samtliga gemensamma utrymmen. Tänk på att hålla rent och snyggt efter dig, för allas trevnad.
  • Du får inte skaka mattor, sängkläder och dylikt från din balkong eller fönster. Av säkerhetsskäl bör du också hänga balkonglådan på insidan balkongen.
  • Tänk också på att ej mata fåglar från balkongen eller utanför våra hus, detta kan locka till sig skadedjur så som råttor m.m.
  • Tänk på att aldrig lämna dörrar till entrén, vind, källare eller andra gemensamma utrymmen olåsta. Ställ ej heller upp entrédörren obevakad då det kan locka in oinbjudna gäster. Barnvagnar, cyklar, skohyllor med mera får ej placeras i trappuppgång eller utanför ytterdörren.
  • Du skall alltid göra rent efter dig i tvättstugan. Sopa och torka golv, gör rent i filtren i torktumlare och torkrum. Tänk på att lämna tvättstugan så som du själv vill att den skall se ut nästa gång du går dit.
  • Hundar skall vara kopplade på föreningens mark och man skall göra rent efter sin hund.
  • Var rädd om föreningens gemensamma egendom!

Har du frågor eller synpunkter ta gärna kontakt med styrelsen.

2023-01-14