Info från styrelsen december 2023

Ekonomi

Gällande budget 2024 i samråd med HSB:s ekonom så kommer avgiften att höjas med 4%. Föregående år höjdes avgiften med 12% på grund av det osäkra världsläget och planerat underhåll. Detta gjordes för att täcka stigande räntekostnader, nödvändiga omstruktureringar av lån samt inflationen.

Då elpriserna varit lägre än förväntat utfall i budgeten för 2023 och tillsammans med den högre höjningen förra året, så står vi idag bra till ekonomiskt och det möjliggör en mer måttlig höjning på 4%. Detta skiljer sig från prognosen som ekonomen hade förra året; att vi i år även hade behövt höja med 10% för att behålla en god ekonomi . 

Vi har även fått positiv feedback från vår ekonom gällande föreningens förbättrade ekonomi de senaste åren.

Uppdatering om vindsprojektet

I dagsläget inväntar vi beslut gällande överklagan som ligger hos Svea hovrätt. 

Gällande vindsprojektet och processen hos Hyresnämnden fick föreningen ett avslag av nämnden i juli 2023. Avslaget grundades i att styrelsen inte visat tillräckligt väl kring den ekonomiska vinsten och behovet för föreningen att få igenom vindsprojektet. På grund av detta har nu en överklagan skickats in (11 augusti 2023) där styrelsen på detaljnivå visat föreningens ekonomi, samt de underhållsprojekt som föreningen är tvungna att göra i närtid. 

Vad styrelsen även gjort är att tillsammans med entreprenören SBT tittat på lösningar för källarförråd och föreningen har kommit överens med SBT om att de kommer tillhandahålla nya källarförråd (på ca. 5 kvm) som också är säkrare än de nuvarande. Detta sker för alla medlemmar vid förlust av vindsförråd, utan kostnad för föreningen. Föreningen inväntar nu svar gällande överklagan.

Kommande underhållsprojekt

Föreningen har två underhållsprojekt som måste utföras i närtid. Det ena projektet är omläggning av tak på samtliga byggnader, vilket kommer ske i samband med vindprojektet.  Det andra projektet är dränering.

Dränering etapp 2
I denna etapp kommer resterande hus, bortsett från Godemansgatan 9, att ingå. Styrelsen arbetar med att sammanställa handlingar för offert från entreprenörer. Styrelsen hoppas på byggstart för dränering så snart som möjligt. Gällande utemiljön har föreningen tagit hjälp av en sakkunnig medlem i föreningen som själv tog kontakt med synpunkter.

Andrahandsupplåtelse

Kort påminnelse gällande ansökningar om andrahandsupplåtelse. Flertalet av dem har varit inkompletta då ingen hyresgäst har funnits med i ansökan. Medlemmar som har skickat in en sådan ansökan har inte fått den godkänd då styrelsen inte godkänner några andrahandsupplåtelser utan bestämd hyresgäst. Är ni osäkra på om ni får igenom er ansökan eller ej så kan ni alltid kontakta styrelsen och fråga innan ni skickar in er ansökan.

Gästparkering

Som bekant tas det sedan en tid tillbaka ut en avgift för parkering på våra gästparkeringar. Det krävs även att ni visar upp ett parkeringskort (VP-kort). Kontakta förtroendemannen om du inte har något parkeringskort men vill ha ett. Kom ihåg att det är din skyldighet att lämna tillbaka kortet om du flyttar. Det går bra att lägga det i brevinkastet på expeditionen.

Övrigt

För att förbättra gemenskapen i föreningen så söker vi en eller fler personer som kan tänka sig att anordna någon typ av föreningsaktivitet under 2024. Känner du dig träffad eller att tänker dig/er passar perfekt för detta så hör gärna av er till oss!

Vänliga hälsningar, Styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *