Information, december 2020

Avgiftshöjning 2021
Framför oss har vi en rad olika förbättrings- och renoveringsprojekt inlagda i föreningens underhållsplan, som inkluderar dränering av ytterligare 5 hus. För att klara utgifterna för de kommande åren och ha en god ekonomi trots projekten har styrelsen tillsammans med HSB även i år beslutat om att höja avgifterna. Avgiften för bostäderna kommer att höjas
med 4% 2021. Enligt beslutad budget är därefter planerade avgiftshöjningar satta till 3% per år fram till 2025.


Dränering av våra hus
Dräneringen på Gullrisgatan 5 är klar och godkänd. Gå gärna förbi för att se hur det blev! Styrelsen planerar nu för Etapp 2, ytterligare 2 hus under 2021.


Badrumsrenovering
Vi vill återigen meddela alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att göra detta. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta.
Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoveringsansökan”. Klicka här för att hämta hem blanketten eller hämta den på expeditionen på onsdagar mellan 18–19.
I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum.


Lediga parkeringar
Föreningen har lediga parkeringar. Hör av dig till oss via mailen eller besök Curt på expeditionen på onsdagar mellan 18-19 om du är intresserad av att hyra en parkering.


Grovsopor i soprummen
Sortering i våra soprum är något som vi tidigare har skrivit om samt informerar om med hjälp av dokument uppsatta i varje soprum. Det är inte tillåtet att slänga andra sopor än vad anvisningarna i just ditt soprum beskriver. Just nu står det i flera soprum grovsopor såsom möbler och mattor. Behöver du slänga saker som inte kan sorteras i våra soprum måste du vända dig till någon av Göteborgs återvinningscentraler. På Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se kan du söka på återvinningscentraler och se vart dessa finns. Har du ställt grovsopor i soprummen ber vi dig att ta det till en återvinningscentral. Föreningen bekostar inte bortforsling av grovsopor.


Fågelmatning
Vi vill uppmana medlemmar att inte mata fåglar genom att lägga ut mat. Detta drar till sig råttor och skapar stora problem för föreningen.


Fasadtvätt
Under november har fasaden på Gullrisgatan 5 tvättats och vi ska ta in offerter för föreningens övriga hus. Vi planerar för att alla husens fasader ska tvättas under 2021. Mer information om fasadtvätt kommer respektive hus få när det är dags.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se


God Jul och Gott Nytt
År Önskar Styrelsen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *