Information från styrelsen juni

Dränering av våra hus

Föreningen har nu skrivit kontakt med en markentreprenör som ska dränera och göra iordning utvändigt kring Gullrisgatan 4 och Harald Hjärnesgatan 18. Markentreprenören heter VMA, Västkustens mark och anläggning, och kommer starta omkring v 33. Arbetet beräknas ta ca 3 månader. Likt förra etappen kommer del av väg och gångbanor spärras av men det kommer inte påverka in och utgång från husen. 

För er som har parkering i anslutning till dessa hus och som kommer beröras av arbetet kommer få separata brev utdelade till er.

Besöksparkeringen blir avgiftsbelagd

Från och med 1 juli kommer besöks- parkeringarna bakom Harald Hjärnesgatan 13 att kosta 2 kr/tim alla dagar. Det kommer enbart vara mobilbetalning och ingen automat. Tillsammans med betalningen krävs det att det vanliga parkeringskortet från VP finns synligt i vindrutan för att parkeringen ska vara godkänd.

Avtalet med HSB är uppsagt

Som en del av vårt arbete med att se över våra totala kostnader och minska våra utgifter har vi tagit in nya offerter på förvaltare. Offerterna visade att vi betalar HSB betydligt mer än om vi hade haft en annan förvaltare. I och med detta har styrelsen sagt upp avtalet med HSB. Vi återkommer med mer information om vem som blir vår nya förvaltare och hur förvaltarskapet kommer se ut.

Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på hemsidan eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet. En administrativ avgift på 10% av ett prisbasbelopp kommer att tas ut. 

Badrumsrenovering

Vi vill återigen påminna alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att detta måste ni göra. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det  konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta. I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum. 

Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoverings- ansökan”. Blanketten finns på vår hemsida www.hsbkvillebacken.se under Förening/ Renovering eller hämta blanketten på expeditionen på onsdagar mellan 18-19. 

I samband med renoveringen ska rivnings- massorna forslas bort samma dag som rivningen sker och får inte stå på föreningens gångbanor och gräsmattor över en längre tid.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att
kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Vänliga hälsningar, styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *