Informationsbrev från styrelsen mars 2022

Styrelseledamot

Intresserad av sitta i styrelsen i din förening?

I maj är det årsstämma och då kommer föreningen behöva nya ledamöter och suppleanter som väljs av stämman. I år har 4 st ledamöter valt att inte fortsätta så därför har valberedningen påbörjat ett arbete om att hitta nya kandidater till styrelsen.

Är det något som du är intresserad av eller har några frågor så tveka inte att höra av dig till Curt Solskär och Ann Britt Jareborg i valberedningen .

Det går också bra att mejla sitt intresse eller frågor till: info@hsbkvillebacken.se

Curt Solskär, 076-77 53 505

Ann Britt Jareborg, 0706-85 40 21

Dräneringsprojektet

I början på februari hade vi slutbesiktning av dräneringsetappen för Gullrisgatan 4 och Harald Hjärnesgatan 18. Som ni säkert har sett saknas det planteringar och gräsytor och detta kommer utföras i vår när det är varmare ute. Likaså kommer linjemålningen på parkeringarna göras när vädret är bättre. 

Entreprenören, VMA har fram till maj på sig att åtgärda punkterna som stod i besiktningsprotokollet, så som byte till korrekt armatur utanför entréer och målning av de putsade ytorna på sockeln. 

Styrelsen ihop med VMA har tagit fram förslag på hur de kommande husens ytor ska se ut och förhoppningsvis kan vi komma till kontraktsskrivning och start under våren/sommaren för Harald Hjärnesgatan 13 och 14 samt Rudenschöld. Vi meddelar mer när vi vet mer hur planeringen kring nästkommande etapp/etapper ser ut.

Vindslägenheter

På den extra årsstämman den 2 december 2021 röstade stämman för att bygga om råvindarna till lägenheter. Detta innebär att vår entreprenör SBT 

(Skärgårdens Byggteknik) under våren kommer att ansöka om bygglov för vindsbyggnation av föreningens 7 hus. Tyvärr kan vi inte säga när i tiden projektet startar eller med vilket hus då detta påverkas av Stadsbyggnadskontorets beslut. Husen kommer byggas i tur och ordning allt eftersom byggloven godkänns.

Vindslägenheterna kommer maximalt att vara 35 kvadratmeter stora, enbart 1:or. De nya lägenheterna kommer få helt egna vatten- och ventilationssystem och kommer inte att påverka våra befintliga system.

Till alla lägenheter hör i dag ett förråd i källaren och ett på vinden. Förrådet på vinden kommer att tas bort i samband med att råvindarna byggs om och innan detta sker kommer ytorna i källaren ses över och om det är tekniskt och ekonomiskt gångbart göras om så att alla får ett bättre och säkrare förråd.

Vi har fått flera frågor om det finns möjlighet att göra om sin lägenhet till en etagelägenhet i samband med byggnationen och det kommer det att göra. Ytan ovanför din lägenhet köper du av SBT som färdigställer den till minst nivån för en godkänd slutbesiktning. Det kommer därför inte vara möjligt att köpa råvinden för att själv renovera ytan. Avgiften för den tillkommande ytan är ännu inte bestämd. Om du är intresserad av detta ber vi dig kontakta SBT. 

Kontaktuppgifter till SBT:
Robert Carlsson
Telefon: 0736-554209
E-post: robert.c@sbt.se

https://sbt.se/

Avtalet med SBT innebär att de köper våra vindar och säljer i sin tur lägenheterna och de nya ägarna blir en del av vår föreningen. Om alla hus får godkända bygglov innebär detta flera miljoner kronor till föreningen. Dessutom kommer föreningen få avgiftsintäkter av de nya medlemmarna vilket motsvarar ca 1,5 miljoner per år. 

Tillskottet på förhoppningsvis ca 6 miljoner planerar föreningen att renovera taken för i samband med vindslägenheterna samt förbättra våra källarmiljöer men exempelvis nya förråd. Mer information kommer när vi vet mer om hur bygglovsansökan går.

Har du frågor om projektet är ni välkomna att kontakta styrelsen eller SBT.

Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på hemsidan eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet. En administrativ avgift på 10% av ett prisbasbelopp kommer att tas ut. 

Badrumsrenovering

Vi vill återigen påminna alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att detta måste ni göra. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det  konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta. I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum. 

Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoverings- ansökan”. Blanketten finns på vår hemsida www.hsbkvillebacken.se under Förening/ Renovering eller kontakta vår förtroendeman. Kontaktuppgifter finns i trapphusen.

Tänk på att!

I samband med din renoveringen ska rivnings- massorna forslas bort samma dag som rivningen sker och får inte stå på föreningens gångbanor och gräsmattor över en längre tid. Inte heller i gemensamma trapphus eller vinds- och källarutrymmen.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Vänliga hälsningar, styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *