Gästlägenheten

Nu kan man boka gästlägenheten via hemsidan. Gå in under “service” och klicka på “Gästlägenhet” för att skicka iväg din bokningsförfrågan!

Föreningsstämma

Välkommen till föreningsstämman onsdagen 3/5 kl 19:00 i föreningslokalen på Godemansgatan 9C. Där kommer vi bland annat att ta beslut om de nya stadgarna och inkomna motioner. Väl mött!

Städdag

13:e maj är det städdag! Det kommer att ställas upp två containers för osorterat avfall samt en för elektronik vid Harald Hjärnesgatan. Vi samlas utanför expeditionen vid Harald Hjärnesgatan 13 kl 11:00. Vi hjälps åt att städa allmänna utrymmen och rabatter så att det blir rent och fint för allas trevnad. Redskap kommer finnas till förfogande. Klockan 13:00 bjuds det på korv med bröd. Tänk på att inget miljöfarligt avfall får slängas i containrarna som t ex målarfärg eller gips. För er som bor på Godemansgatan så kommer det att finnas en släpkärra som kommer att köras upp till containrarna. Vi ses!

Ny hemsida

Som ni ser har hemsidan fått ett nytt utseende. Hemsidan kommer att bli matigare och få några nya funktioner allt eftersom. Man kommer bland annat att kunna boka gästlägenheten härifrån.