Vanliga frågor

Då vi är en förening bestående av många lägenheter så trillar det in många frågor och flera av samma karaktär. Därför finns det nu en sida med vanliga frågor.

Du hittar den längst till höger i menyraden. Ta gärna en titt!

Avgiftshöjning 2018

Under de senaste åren har föreningens utgifter ökat markant. Detta har flera orsaker, bland annat:

  • Kraftigt höjda markpriser (102,6%) pga nybyggnation i området.
  • Ökat behov av reparation av våra fastigheter.
  • Förvaltningstjänster inköpta från HSB.

För att möta upp våra ökade utgifter behöver vi höja våra månadsavgifter.
Från och med Januari 2018 kommer följande ändringar ske:

  • Månadsavgifterna för bostadsrätterna höjs med 9%
  • Månadsavgift för parkering höjs från 100kr till 200kr
  • Månadsavgift för garage höjs från 350kr till 500kr
  • Som beslutat på årsstämman ökas månadsavgiften med 80kr pga det nya avtalet med Comhem.
  • Föreningen kommer sluta med att avsätta pengar till medlemmarnas inre reparationsfond. Pengar som redan finns i fonden ligger kvar och kan tas ut när som.

Uppdaterade stadgar

Kvillebäcken har fått uppdaterade stadgar då den förra versionen var inaktuell.
Ni hittar den nya versionen under menyn föreningen / stadgar.

Gästlägenheten

Nu kan man boka gästlägenheten via hemsidan. Gå in under “service” och klicka på “Gästlägenhet” för att skicka iväg din bokningsförfrågan!

Föreningsstämma

Välkommen till föreningsstämman onsdagen 3/5 kl 19:00 i föreningslokalen på Godemansgatan 9C. Där kommer vi bland annat att ta beslut om de nya stadgarna och inkomna motioner. Väl mött!

Städdag

13:e maj är det städdag! Det kommer att ställas upp två containers för osorterat avfall samt en för elektronik vid Harald Hjärnesgatan. Vi samlas utanför expeditionen vid Harald Hjärnesgatan 13 kl 11:00. Vi hjälps åt att städa allmänna utrymmen och rabatter så att det blir rent och fint för allas trevnad. Redskap kommer finnas till förfogande. Klockan 13:00 bjuds det på korv med bröd. Tänk på att inget miljöfarligt avfall får slängas i containrarna som t ex målarfärg eller gips. För er som bor på Godemansgatan så kommer det att finnas en släpkärra som kommer att köras upp till containrarna. Vi ses!

Ny hemsida

Som ni ser har hemsidan fått ett nytt utseende. Hemsidan kommer att bli matigare och få några nya funktioner allt eftersom. Man kommer bland annat att kunna boka gästlägenheten härifrån.