Städdag 7-8 augusti 2021

Helgen den 7-8:a augusti är det städdag för föreningen. Passa på att städa ur egna och allmänna utrymmen.
Bakom Harald Hjärnesgatan 13 samt vid Godemansgatan 9 kommer det ställas upp containrar för blandat avfall. Det kommer även finnas en bur för elektronik. Tänk på att man inte får slänga miljöfarligt avfall, endast brännbart!

Information från styrelsen juni

Dränering av våra hus

Föreningen har nu skrivit kontakt med en markentreprenör som ska dränera och göra iordning utvändigt kring Gullrisgatan 4 och Harald Hjärnesgatan 18. Markentreprenören heter VMA, Västkustens mark och anläggning, och kommer starta omkring v 33. Arbetet beräknas ta ca 3 månader. Likt förra etappen kommer del av väg och gångbanor spärras av men det kommer inte påverka in och utgång från husen. 

För er som har parkering i anslutning till dessa hus och som kommer beröras av arbetet kommer få separata brev utdelade till er.

Besöksparkeringen blir avgiftsbelagd

Från och med 1 juli kommer besöks- parkeringarna bakom Harald Hjärnesgatan 13 att kosta 2 kr/tim alla dagar. Det kommer enbart vara mobilbetalning och ingen automat. Tillsammans med betalningen krävs det att det vanliga parkeringskortet från VP finns synligt i vindrutan för att parkeringen ska vara godkänd.

Avtalet med HSB är uppsagt

Som en del av vårt arbete med att se över våra totala kostnader och minska våra utgifter har vi tagit in nya offerter på förvaltare. Offerterna visade att vi betalar HSB betydligt mer än om vi hade haft en annan förvaltare. I och med detta har styrelsen sagt upp avtalet med HSB. Vi återkommer med mer information om vem som blir vår nya förvaltare och hur förvaltarskapet kommer se ut.

Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på hemsidan eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet. En administrativ avgift på 10% av ett prisbasbelopp kommer att tas ut. 

Badrumsrenovering

Vi vill återigen påminna alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att detta måste ni göra. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det  konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta. I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum. 

Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoverings- ansökan”. Blanketten finns på vår hemsida www.hsbkvillebacken.se under Förening/ Renovering eller hämta blanketten på expeditionen på onsdagar mellan 18-19. 

I samband med renoveringen ska rivnings- massorna forslas bort samma dag som rivningen sker och får inte stå på föreningens gångbanor och gräsmattor över en längre tid.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att
kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Vänliga hälsningar, styrelsen

Information, februari 2021

Badrumsrenovering

Vi vill återigen meddela alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att detta måste ni göra. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det  konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta. I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum.

Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoverings-ansökan”. Blanketten finns på vår hemsida under Förening/ Renovering eller hämta blanketten på expeditionen på onsdagar mellan 18-19.

Fasadtvätt

I mars kommer vi fasadtvätta av alla våra hus (förutom Gullrisgatan 5 som tvättades i höstas).  Vi ber er att stänga fönster, balkongdörrar och ventiler i samband med tvätten samt hålla utkik efter vatteninträngning på väggarna efter tvätten. Lappar kommer sättas upp i trappuppgångarna när det är dags för respektive hus.

Lediga parkeringar

Vi har sett att medlemmar använder föreningens besöksparkeringar för att parkera sina egna bilar. Vi vill påminna att besöksparkeringarna är till för besökande. Föreningen har lediga parkeringar. Hör av dig till oss via mailen eller besök Curt på expeditionen på onsdagar mellan 18-19 om du är intresserad av att hyra en parkering.

Dränering av våra hus

Just nu pågår utvärdering av offerter och vi hoppas inom snar framtid handla upp en entreprenör. I sommar planerar vi för att dränera Gullrisgatan 4 samt Harald Hjärnesgatan 18.

Infobrev digitalt?

Vill du ha våra infobrev digitalt och samtidigt spara på miljön? Vänligen skicka din mailadress till info@hsbkvillebacken.se så kommer du fortsättningsvis få dessa brev digitalt.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Information, december 2020

Avgiftshöjning 2021
Framför oss har vi en rad olika förbättrings- och renoveringsprojekt inlagda i föreningens underhållsplan, som inkluderar dränering av ytterligare 5 hus. För att klara utgifterna för de kommande åren och ha en god ekonomi trots projekten har styrelsen tillsammans med HSB även i år beslutat om att höja avgifterna. Avgiften för bostäderna kommer att höjas
med 4% 2021. Enligt beslutad budget är därefter planerade avgiftshöjningar satta till 3% per år fram till 2025.


Dränering av våra hus
Dräneringen på Gullrisgatan 5 är klar och godkänd. Gå gärna förbi för att se hur det blev! Styrelsen planerar nu för Etapp 2, ytterligare 2 hus under 2021.


Badrumsrenovering
Vi vill återigen meddela alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att göra detta. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta.
Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta en stort tecken på att en renovering är ett måste omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoveringsansökan”. Klicka här för att hämta hem blanketten eller hämta den på expeditionen på onsdagar mellan 18–19.
I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum.


Lediga parkeringar
Föreningen har lediga parkeringar. Hör av dig till oss via mailen eller besök Curt på expeditionen på onsdagar mellan 18-19 om du är intresserad av att hyra en parkering.


Grovsopor i soprummen
Sortering i våra soprum är något som vi tidigare har skrivit om samt informerar om med hjälp av dokument uppsatta i varje soprum. Det är inte tillåtet att slänga andra sopor än vad anvisningarna i just ditt soprum beskriver. Just nu står det i flera soprum grovsopor såsom möbler och mattor. Behöver du slänga saker som inte kan sorteras i våra soprum måste du vända dig till någon av Göteborgs återvinningscentraler. På Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se kan du söka på återvinningscentraler och se vart dessa finns. Har du ställt grovsopor i soprummen ber vi dig att ta det till en återvinningscentral. Föreningen bekostar inte bortforsling av grovsopor.


Fågelmatning
Vi vill uppmana medlemmar att inte mata fåglar genom att lägga ut mat. Detta drar till sig råttor och skapar stora problem för föreningen.


Fasadtvätt
Under november har fasaden på Gullrisgatan 5 tvättats och vi ska ta in offerter för föreningens övriga hus. Vi planerar för att alla husens fasader ska tvättas under 2021. Mer information om fasadtvätt kommer respektive hus få när det är dags.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se


God Jul och Gott Nytt
År Önskar Styrelsen!

Städdag 22/8

Lördagen den 22:a augusti är det städdag för föreningen. Passa på att städa ur egna och allmänna utrymmen.
Bakom Harald Hjärnesgatan 13 samt vid Godemansgatan 9 kommer det ställas upp containrar för blandat avfall. Det kommer även finnas en bur för elektronik. Tänk på att man inte får slänga miljöfarligt avfall.

Städdag / årsstämma 2020

En städdag är planerad till lördagen den 22:a augusti. Det kommer då finnas container vid Harald Hjärnesgatan och en vid Godemansgatan.

Årsstämman brukar vanligtvis hållas i maj, men är i år framflyttad till onsdagen den 10:e juni pga rådande omständigheter. Vi hoppas så många som möjligt kan komma då.

Ta en titt på årsredovisningen 2019

Informationsbrev från styrelsen / mars 2020

Föreningsstämma 2020
Årets stämma kommer äga rum onsdagen den 6 maj. Inför stämman kan medlemmar i föreningen inkomma med motioner som önskas behandlas på stämman. Dessa ska skriftligen anmälas hos styrelsen senast 31 mars. Mail skickas till info@hsbkvillebacken.se och brev lämnas på expeditionen. En separat kallelse till föreningsstämman skickas ut till allamedlemmar i april.

Dränering på Gullrisgatan 5
Projektet med att dränera föreningens hus pågår och Gullrisgatan 5 kommer vara första huset som dräneras. Styrelsen har i veckan godkänt förfrågningsunderlaget som Norconsult hjälpt oss att ta fram och som nu kommer läggas ut för anbudsförfrågan under mars månad. Mer information kommer när vi vet mer.

Mopeder inne i bostadshusen
Medlemmar i föreningen har noterat att det står mopeder i källare och i cykelrum i våra hus. Det är inte tillåtet att parkera sin moped inne i bostadshusen och vi ber er som ställer sina mopeder inne att ställa ut dem omgående. Är de inte flyttade innan 15 mars kommer vi be Novo att ställa ut dem, (föreningen tar inget ansvar för dem).

Balkonglådor
Föreningen tycker det är jättetrevligt med växter och balkonglådor på balkongräcket men dessa måste tyvärr hänga på insidan av balkongen. Det finns risk att lådorna ramlar ner på gående nedanför. Detta gäller oavsett vilken våning man bor på eller om man har gräs eller gångbana nedanför. Vi är tacksamma för visa hänsyn till föreningens regler.

Utträde ur HSB
Önskar du utträde ur HSB, exempelvis vid en flytt ska blanketten “Utträdesansökan” skickas till HSB. Blanketten finns på HSB.se. Medlemmen måste själv skicka in ansökan. Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Nyhetsbrev från styrelsen / januari 2020

Hyra ut i andrahand
Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på hemsidan eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet. En administrativ avgift på 10 % av ett prisbasbelopp kommer att tas ut.

Avgiftshöjning på gästlägenheten 2020
Vår populära gästlägenhet på Harald Hjärnesgatan 13 kommer vi från och med 1 februari 2020 att höja avgiften från 100 kr/natt till 150 kr/natt. Avgiftshöjningen gäller även om bokningen är gjord före 1 februari. För att boka lägenheten går du det via vår hemsida www.hsbkvillebacken.se.

Grovsopor i soprummen
Sortering i våra soprum är något som vi tidigare har skrivit om samt informerar om med hjälp av dokument uppsatta i varje soprum. Det är inte tillåtet att slänga andra sopor än vad anvisningarna i just ditt soprum beskriver. Just nu står det i flera soprum grovsopor såsom möbler och mattor. Behöver du slänga saker som inte kan sorteras i våra soprum måste du vända dig till någon av Göteborgs återvinningscentraler. På Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se kan du söka på återvinningscentraler och se vart dessa finns. Ett annat alternativ är att spara dina grovsopor i ditt förråd till den årliga städdagen då det kommer en container. Har du ställt grovsopor i soprummen ber vi dig att ta det till en återvinningscentral. Föreningen bekostar inte bortforsling av grovsopor.

Brandfarliga föremål i trapphusen
Vi skulle vilja passa på att informera om att det inte är lagligt att ha några föremål ståendes i trapphusen. Detta inkluderar dörrmattor, växter, möbler och dylikt. Trapphusen är en brandcellsgräns och där får det inte finnas föremål som kan börja brinna. Räddningstjänsten och kommunen kan begära viten från föreningen om de skulle se att vi har brandfarliga föremål i trappuppgångarna vilket föreningen kommer fakturera vidare till berörd lägenhetsinnehavare i trapphusen. Vi ber därför er alla att ta bort era saker i trapphusen. Efter 1 februari kommer vi i styrelsen plocka bort allt som finns kvar i trapphusen.

Kom ihåg 1 februari
Från 1 februari kommer alltså avgiften för gästlägenheten att höjas från 100 kr/ natt till 150kr/ natt. Från 1 februari kommer allt som står i trapphusen tas bort av styrelsen så har ni saker i trappan ber vi er att plocka bort det innan 1 februari.

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen 2020-01-14

Nyhetsbrev från styrelsen hösten/vintern 2019

Badrumsrenovering

Vi vill återigen meddela alla som inte har renoverat sina 80-tals badrum att göra detta. År 2015 genomfördes en besiktning av i stort sett alla badrum i föreningen och det  konstaterades att i de badrum som inte är renoverade sedan 80-talet är i stort behov av ett nytt tätskikt. I vissa fall akuta.

Bara under 2019 har två vattenläckor inträffat på grund av dåligt tätskikt. Ett av badrummen var i sådant dåligt skick att bjälklaget och taket i lägenheten under behövdes totalrenoveras. 

Är klinker och kakelplattor lösa, eller om fogen är borta är detta ett stort tecken på att en renovering måste ske omgående. Ta då kontakt med ett företag som är våtrumscertifierade och anmäl renoveringen hos styrelsen via blanketten “renoveringsansökan”. Blanketten finns på vår hemsida www.hsbkvillebacken.se under Förening/Renovering eller hämta blanketten på expeditionen på onsdagar mellan kl 18-19. 

I våra stadgar står det att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för fuktisolerande skikt (tätskikt) i badrum och våtrum. Styrelsen vill förtydliga att föreningen inte ansvarar för att renovera badrum och att en stamrenovering inte är aktuell på minst 20-30 år. 


Fetthantering

Det har varit problem i fler avlopp med stopp på grund av stora fettklumpar i rören. Vi vill påminna om att minska på mängden fett som du häller i vasken och istället slänga det i organiskt material.

Tips: torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar pannan. Hushållspappret slänger du sedan i papperspåsen för matavfall. 


Hyra ut i andrahand

Ska du hyra ut i andrahand krävs det godkännande av styrelsen. Du fyller i ett formulär som du hittar på hemsidan eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för godkännande till styrelsen. En administrativ avgift på 10 % av ett prisbasbelopp kommer att tas ut.


Avgiftshöjning 2020

Framför oss har vi en rad olika förbättrings- och renoveringsprojekt inlagda i föreningens underhållsplan, bl.a. dräneringsprojektet som sannolikt kommer att starta under 2020. För att ha en trygg föreningsekonomi i och med dessa projekt har styrelsen tillsammans med HSBs ekonomer beslutat om att höja avgiften för bostäderna med 1,5%, parkeringarna med 25 kr/mån och garagen med 50 kr/mån.


Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mailadress info@hsbkvillebacken.se

Vi vill också passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar,
StyrelsenContainer till Godemansgatan

Fredagen 11/10 kommer det att ställas upp en container på Godemansgatan 9. Ett utmärkt tillfälle att rensa ur förråd och allmänna utrymmen. Containern kommer stå över hela helgen.